„Bawmy się muzyką, tańcem, ruchem, śpiewem” – program Magdaleny Kubiak-Skrzyńskiej

„Bawmy się muzyką, tańcem, ruchem, śpiewem” – program Magdaleny Kubiak-Skrzyńskiej

Autorski program  opracowany przez mgr Magdalenę Kubiak-Skrzyńskiej.

Złudna jest nadzieja, że człowiek dorosły nieprzygotowany do kontaktowania się z dziełami sztuki w okresie szkolnym, nagle i spontanicznie, nieoczekiwanie dla siebie i innych nabiera w życiu późniejszym tej potrzeby i umiejętności ”

B. Suchodolski

Program wychowania przedszkolnego oparty o wykorzystanie muzyki i ruchu w pracy z dziećmi, zajmuje bardzo ważne miejsce w edukacji przedszkolnej. Jest on modyfikacją powszechnie dotychczas stosowanego programu wychowania przedszkolnego „Od zabawy do nauki”. Program „Od zabawy do nauki” nie ujmuje w pełni oddziaływań wychowawczych sprzyjających prawidłowemu rozwojowi muzycznemu dziecka. Opracowany program autorski „Bawmy się muzyką, tańcem, ruchem, śpiewem” usuwa tę niedogodność poprzez położenie nacisku na prawidłowy rozwój muzyczny małego dziecka.

Muzyka, ruch i taniec towarzyszą człowiekowi w całym jego życiu. Ruchem wyrażamy swoją osobowość, uczucia, myśli, wszelkie treści życia psychicznego. Przez ruch naszego ciała uczymy się nawiązać kontakt z otaczającym światem. Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny dziecka. Słuchanie muzyki pobudza również rozwój analizatora słuchowego, koncentracji uwagi, pamięć muzyczną i pozamuzyczną.

Odkąd zaczęłam pracę w przedszkolu korzystam z prezentacji muzyki poważnej, wykorzystuję ją zarówno na zajęciach głównych, jak i koreluję z innymi działami: plastycznymi, terapeutycznymi, itp. Realizacja tegoż programu opierać się będzie na wykorzystaniu bogatej bazy dydaktycznej oraz wiedzy i umiejętności osób pracujących w instytucjach muzycznych.

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym w wieku (2.5 – 6 lat)

Opracowany program koreluje z programem wychowania przedszkolnego „Od zabawy do nauki”, którego treści zostały poszerzone.

Cele programu „Bawmy się muzyką, tańcem, ruchem, śpiewem” :

 • nawiązanie bądź kontynuacja współpracy z instytucjami środowiska lokalnego w zakresie edukacji muzycznej,
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych, poszerzenie wiedzy na temat muzyki,
 • nagrywanie płyt CD z piosenkami z repertuaru dziecięcego,
 • kształtowanie potrzeby obcowania z muzyką i różnymi jej formami, wzbogacanie przeżyć muzycznych,
 • przygotowanie do korzystania ze sztuki oraz do jej współtworzenia,
 • stosowanie technik relaksacyjnych przy muzyce , wpływających na wyciszenie i uspokojenie organizmu,
 • rozwijanie skali głosu, emisja głosu, nauka oddychania przeponą,
 • wyrabianie poczucia rytmu podczas odtwarzania elementów tanecznych,
 • kształtowanie płynności i estetyki ruchów,
 • dobieranie melodii do rymowanek,
 • odblokowanie i ujawnienie emocji i napięć,
 • umożliwienie swobodnego wypowiadania się, ekspresji,
 • stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych.

Comments are closed.