Dziecięca matematyka

Dziecięca matematyka

Program autorstwa Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej

Realizacja tego programu pozwala rozwinąć u dzieci możliwości umysłowe i uzdolnienia do uczenia się matematyki w szkole.

W programie nie ma tradycyjnego podziału treści kształcenia typu: to dla trzylatków, to dla czterolatków, to dla pięciolatków, a to dla sześciolatków. Wyodrębniono w nim 14 bloków programowych, w których znajdują się treści dobrane tak, aby rozwinąć najważniejsze czynności intelektualne i ukształtować te umiejętności, które są ważne dla dalszej edukacji matematycznej dzieci. W każdym bloku treści ułożone są zgodnie z rozwojem dziecięcych umiejętności.

Comments are closed.