Średniacy

Średniacy

Tematyka kompleksowa: LUTY

  1. Muzyka wokół nas.

  2. Baśnie, bajki i bajeczki.

  3. Nie jesteśmy sami w kosmosie.

  4. Ślady przeszłości – w krainie dinozaurów.

Zadania dydaktyczno-wychowawcze:

– udział w programie „Mały Europejczyk” – zapoznanie z Niemcami

–  nabywanie umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych z wykorzystaniem figur geometrycznych i różnych kształtów

– kształtowanie umiejętności liczenia

–  aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych

– rytmiczne poruszanie się przy muzyce

– opanowanie melodii i tekstu piosenki

– poznawanie wybranych wartości

– rozwijanie logicznego myślenia

– rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji

– rozbudzanie zainteresowań muzycznych

– zapoznanie z rolą muzyki w życiu człowieka

– zapoznanie z nazwami i brzmieniem wybranych instrumentów

– pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej

– odbieranie i nazywanie wrażeń słuchowych

– rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

– dostarczanie wiadomości na temat Układu Słonecznego

–  rozbudzanie wyobraźni przestrzennej i kreatywności

– rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych i wybranych barw pochodnych

– poznanie ciekawostek  związanych z kosmosem

– wzbogacanie wiedzy na temat warunków panujących w prehistorycznym lesie

– zapoznanie z wyglądem oraz nazwami wybranych dinozaurów

– pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych

– rozwijanie ekspresji ruchowej i słownej poprzez łączenie śpiewu z elementem ruchu

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

– czerpanie radości ze wspólnej zabawy