Średniacy

Średniacy

Tematyka kompleksowa – CZERWIEC

  1. Święto dzieci.
  2. Podwodny świat.
  3. Powitanie lata.
  4. Czas na wakacje

Zadania dydaktyczno-wychowawcze:

– udział w programie „Mały Europejczyk” – zapoznanie z Portugalią

– udział w świętowaniu Dnia Dziecka

– doskonalenie umiejętności liczenia

– ustalanie wyniku dodawania i odejmowania

– udział w festynie „Cała Polska czyta dzieciom”

– przeliczanie na palcach i innych zbiorach zastępczych do pamięciowego wyznaczania sumy i różnicy

– rozpoznawanie zwierząt podwodnego świata

– rozwijanie zainteresowań otaczającym środowiskiem przyrodniczym i zachodzącymi w nim zmianami

– obserwowanie przyrody przy pomocy lupy

– rozpoznawanie symboli lata

– zapoznanie z mapą Polski

– opanowanie melodii i tekstu piosenki

– rozbudzanie zainteresowań muzycznych

– pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej

– odbieranie i nazywanie wrażeń słuchowych

– rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

-rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich

-zwrócenie uwagi na prawidłowy nacisk dłoni i precyzyjne ruchy

-czerpanie radości ze wspólnych, bezpiecznych zabaw na świeżym powietrzu

-sprawne wykonywanie ćwiczeń na sali gimnastycznej