Maluszki

Maluszki

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc – Maj, dziecko:

  • Poznaje najbliższą okolicę – charakterystyczne miejsca i budynki.
  • Wie, jak nazywa się kraj, w którym mieszka. Zna nazwę stolicy kraju.
  • Rozpoznaje melodię hymnu narodowego oraz flagę narodową.
  • Próbuje budować dłuższe wypowiedzi na dany temat.
  • Słucha tekstów literackich.
  • Zna imiona członków najbliższej rodziny.
  • Używa wyrazów oznaczających stopień pokrewieństwa (np.: babcia, dziadek, siostra, brat).
  • Opowiada o swojej rodzinie.
  • Rozpoznaje i stara się nazywać swoje uczucia.
  • Określa długości dwóch przedmiotów poprzez porównywanie : długi – krótki.
  • Określa wysokość dwóch przedmiotów poprzez porównywanie: wysoki – niski .
  • Określa szerokość dwóch przedmiotów poprzez porównywanie: szeroki – wąski.
  • Doskonali umiejętność liczenia.
  • Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.
  • Interesuje się książkami.
  • Wyszukuje szczegóły na ilustracjach i wypowiada się na ich temat.
  • Dostosowuje ruch do tempa muzyki.
  • Śpiewa proste piosenki.
  • Buduje z klocków różne konstrukcje.
  • Stosuje różne techniki plastyczne:
  • Wykonuje upominki dla swoich najbliższych.
  • Współdziała podczas zabaw i zajęć grupowych.
  • W ustalony sposób korzysta z przyborów gimnastycznych.
  • Wykonuje zadania zgodnie z poleceniem.
  • Odkłada zabawki na miejsce.