Starszacy

Starszacy

Tematyka kompleksowa

-październik-

1.Owoce.
2. W zdrowym ciele- zdrowy duch.
3. Jesienią w parku.
4. Jesienią w lesie.

Zadania dydaktyczno-wychowawcze:

-nazywanie owoców krajowych i zagranicznych

-rozumienie konieczności jedzenia owoców

-poznanie litery „L”, „M”

-poszerzanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego

-wprowadzanie do globalnego czytania prostych wyrazów

-doskonalenie umiejętności kreślenia linii prostych, poziomych i ukośnych

-rozmowa na podstawie ilustracji, wypowiadanie się zdaniami i dokonywanie analizy zdania

-kształtowanie umiejętności współpracy w parach lub w grupie

-poznanie aktywności sportowych w różnych porach roku

-wzbogacanie doświadczeń plastycznych -kształtowanie codziennych nawyków higienicznych

-wdrażanie do uważnego czytania tekstów literackich

-doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami: cięcie po linii

-zachowanie walorów estetycznych przy wykonywaniu pracy

-improwizacja ruchowa do słyszanej muzyki

-dostrzeganie zmiany dynamiki, tempa oraz wysokości dźwięku utworu muzycznego

-doskonalenie pracy artykulatorów mowy

-zwrócenie uwagi na prawidłowy nacisk dłoni i precyzyjne ruchy

-dostrzeganie przemienności i rytmu pór roku, dni tygodni, miesięcy

-rozumienie znaczenia słów: dzisiaj, wczoraj, jutro, pojutrze, przedwczoraj

-w dalszym ciągu wdrażanie do samodzielnego ubierania strojów gimnastycznych

-przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów, zabaw a także w miejscach publicznych