Starszacy

Starszacy

Tematyka kompleksowa-maj-

1. Jak powstaje książka?

2. Na łące.

3. Mama i tata.

4. Moje zwierzątko.

Zadania dydaktyczno-wychowawcze:

-zwrócenie uwagi na różne rodzaje książek i ich przydatność w życiu: albumy, atlasy, przewodniki itp.

-utrwalanie zasad podczas wypożyczania książek z biblioteki

-odkrywanie lustrzanego odbicia jako zjawiska symetrii

-doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym dla dziecka zakresie oraz utrwalanie poznanych cyfr i znaków matematycznych

-obserwowanie przy pomocy lupy roślin i owadów oraz nazywanie ich

-wyszukiwanie w atlasach nazw łąkowych roślin

-wypowiadanie się na temat swojej rodziny (wspólne spędzanie czasu, zawody rodziców)

– ćwiczenia słownikowe; układanie zdań z podanym wyrazem

-poznanie litery: R, G -doskonalenie umiejętności analizy i syntezy wyrazów

– zbieranie informacji na temat zwierząt egzotycznych

-rozumienie konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas spotkania z nieznanym zwierzęciem

-improwizacja ruchowa do słyszanej muzyki

-zwrócenie uwagi na prawidłowy nacisk dłoni i precyzyjne ruchy

-udział w zabawach tanecznych, konkursach

 – zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia (ruch na świeżym powietrzu)

-sprawne wykonywanie ćwiczeń na sali gimnastycznej

 -czerpanie radości ze wspólnych, bezpiecznych zabaw na świeżym powietrzu