Program wychowania przedszkolnego

Program wychowania przedszkolnego

Prywatne Przedszkole „KRASNAL” realizuje program wychowania przedszkolnego „Od zabawy do nauki”

Program „Od zabawy do nauki”  opisuje sposób realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Wyznacza szczegółowe umiejętności dziecka w czterech obszarach ujętych w obowiązującej Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego. Program ten wyznacza właściwe proporcje między wychowaniem a kształceniem w warunkach wzmożonej aktywności dziecka w wieku przedszkolnym. Jego tytuł nawiązuje do zabawy, jako podstawowej formy aktywności małego dziecka. Treści programowe  podzielono na następujące obszary:

  • Fizyczny
  • Emocjonalny
  • Społeczny
  • Poznawczy

Comments are closed.