Starszacy

Starszacy

Tematyka kompleksowa-luty-

  1. Karnawał.

  2. Toruń.

  3. W dawnych czasach.

  4. Nasze ulubione baśnie.

 

Zadania dydaktyczno-wychowawcze:
-rozwijanie zainteresowań czytelniczych  przez słuchanie tekstów literackich
 -doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym dla dziecka zakresie
-nabywanie umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych z wykorzystaniem różnych kształtów i figur geometrycznych
  – ćwiczenia słownikowe; układanie zdań z podanym wyrazem
  -poznanie litery: Z, Ł zabawy w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter                                                     -doskonalenie umiejętności analizy i syntezy wyrazów
   -przybliżenie ciekawostek związanych z naszym miastem (legendy, znane postaci)
-improwizacja ruchowa do słyszanej muzyki
-dostrzeganie zmiany dynamiki, tempa oraz wysokości dźwięku utworu muzycznego
 -zwrócenie uwagi na prawidłowy nacisk dłoni i precyzyjne ruchy
-udział w zabawach tanecznych, konkursach
 -prezentowanie stroju karnawałowego
 -poznanie wyglądu i funkcjonalności niektórych przedmiotów z czasów PRL
  -odkrywanie tajemnic zawodu archeologa
 -poznanie różnych teatralnych lalek-kukiełki, marionetki, pacynki                                                                       -udział w scenach z  ulubionych baśni
  -zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia (ruch na świeżym powietrzu)
  -sprawne wykonywanie ćwiczeń na sali gimnastycznej
 -czerpanie radości ze wspólnych, bezpiecznych zabaw na świeżym powietrzu

Comments are closed.