Maluszki

Maluszki

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc – Kwiecień, dziecko:

  • Interesuje się książkami. Wypowiada się na temat ilustracji.
  • Porównuje obrazki, dostrzega podobieństwa i różnice.
  • Poszerza zasób słownictwa. Stara się mówić wyraźnie.
  • Wykonuje prace plastyczne różnymi technikami
  • Utrzymuje porządek w miejscu pracy.
  • Układa obrazek pocięty na części.
  • Łączy przyczynę ze skutkiem. Myśli logicznie.
  • Doskonali umiejętność liczenia.
  • Posługuje się liczebnikami głównymi.
  • Wdraża się do precyzji w ustalaniu wyniku dodawania i odejmowania.
  • Uczy się rozdawania przedmiotów, tak aby każdy miał po tyle samo.
  • Kontynuuje i układa szeregi rytmiczne.
  • Klasyfikuje elementy.
  • Słucha krótkich utworów literackich i rozmawia na ich temat.
  • Współpracuje podczas zabawy.
  • Przestrzega reguł zabawy.
  • Rozpoznaje zmianę tempa muzyki oraz zmianę wysokości dźwięku.
  • Potrafi regulować fazę wdech i wydechu.
  • Uczestniczy w zabawach teatralnych.
  • Ćwiczy chwyt pisarski.
  • Rozpoznaje zwierzęta z wiejskiego podwórka.
  • Kształtuje postawę proekologiczną. Wie, jak postępować, aby chronić środowisko naturalne.
  • Wie, jakie znaczenie dla człowieka i środowiska ma woda.
  • Rozumie, że należy dbać o zdrowie.
  • Wie, że należy zdrowo się odżywiać (jedzenie warzyw i owoców).
  • Spożywa posiłek, zachowując czystość w miejscu jedzenia.
  • Uczestniczy w zabawach ruchowych i rytmicznych.

   

   

   

 

 

 

 

Comments are closed.