Język angielski

Język angielski

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I KLASY ZEROWE

Program nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym został opracowany przez Mariolę Bogucką i Dorotę Łoś.

Program skupia się na budowaniu fundamentów kształcenia językowego dzieci, zwracając uwagę na ich wiedzę, postawę oraz umiejętności językowe. Uczniowie w wieku przedszkolnym po zakończeniu nauki języka angielskiego w przedszkolu będą umiały rozpoznawać brzmienie i melodię języka angielskiego, rozumieć proste polecenia nauczyciela i właściwie na nie reagować, rozpoznawać poznane słowa, piosenki, rymowanki, rozumieć sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami lub przedmiotami, recytować wierszyki i rymowanki, śpiewać piosenki z repertuaru dziecięcego, a także nazywać obiekty w najbliższym otoczeniu.

Comments are closed.