Maluszki

Maluszki

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc – Wrzesień, dziecko:

 • Nawiązuje pierwsze kontakty z rówieśnikami, pokonuje nieśmiałość
 • Bierze udział w zabawach integracyjnych
 • Poznaje imiona dzieci, osób pracujących w przedszkolu
 • Wykazuje zainteresowanie przedszkolem, zna swoją salę i jej wyposażenie
 • Zna nazwy zabawek, bawi się nimi zgodnie z ich przeznaczeniem
 • Stosuje się do zawartych zasad, reguł panujących w przedszkolu
 • Dzieli się zabawkami z dziećmi, przestrzega zasad zabawy
 • Sprząta po zakończeniu zabawy
 • Uczy się samodzielności podczas spożywania posiłków oraz korzystania z toalety, samodzielnie stosuje etapy mycia rąk
 • Komunikuje swoje potrzeby
 • Potrafi nazwać podstawowe kolory, nazywa części ciała
 • Rozpoznaje i nazywa dynamikę: cicho- głośno
 • Rozpoznaje za pomocą zmysłów owoce: gruszka, jabłko, śliwka
 • Określa nazwy podstawowych warzyw oraz charakterystyczne ich cechy
 • Potrafi poruszać się w przestrzeni zgodnie z poleceniami:  na, pod, obok, za oraz określić ich wielkość: duże, małe
 • Zna na pamięć i recytuje proste rymowanki i wyliczanki
 • Wykazuje zainteresowanie działalnością plastyczną, korzysta z różnych materiałów plastycznych
 • Uczestniczy w zajęciach ruchowych – m.in. porusza się na czworakach, skacze, rzuca woreczkiem do celu, bawi się z piłką
 • Chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych, reaguje na zmianę tempa i dynamiki utworu, uczy się piosenki
 • Bierze udział w zabawie ruchowej z piosenką, reaguje na sygnały muzyczne i słowne
 • Uważnie słucha krótkich opowiadań i wierszy, rozumie ich treść i odpowiada na proste pytania
 • Bawi się w ogrodzie przedszkolnym i bezpiecznie korzysta ze znajdującego się tam sprzętu

 

Przedszkolak na medal

1.Gdy do szatni wchodzę rano
Razem z tatą albo z mamą,
To dzień dobry mówię wszystkim wkoło.
Po cichutku kapcie wkładam
Hałasować nie wypada,
Potem w sali bawię się wesoło.

Ref. Przedszkolak na medal serdecznie śmieje się.
Przedszkolak na medal pomagać wszystkim chce.
Przedszkolak na medal zwyczaje dobre zna.
Przedszkolak na medal to właśnie ty i ja.

2. Co dzień razem z kolegami
Zgodnie bawię się klockami,
Szanujemy książki i zabawki.
Gdy przychodzi czas posprzątać,
Nie wrzucamy ich do kąta,
Razem odkładamy je do szafki.

Ref. Przedszkolak na medal…

3. Nie grymaszę przy obiedzie,
Na krzesełku cicho siedzę,
Wszystko grzecznie zjadam z talerzyka.
Potem, jeśli słońce świeci,
Biegnę, tak jak inne dzieci
Do ogródka, aby w nim pobrykać.

Ref. Przedszkolak na medal…