Maluszki

Maluszki

Zadania wychowawczo-dydaktyczne – LUTY

– tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, umiejętność skupienia uwagi
– rozwijanie pojęcia zbioru: więcej, mniej; dużo, mało
– zapoznanie z informacjami dotyczącymi Torunia – legendy, charakterystyczne miejsca
– poznanie wierszy i piosenek o Toruniu
– doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw rytmiczno-ruchowych
– poznanie tradycji karnawałowej oraz charakterystycznych dla niej zwyczajów
– uczestniczenie w zabawie karnawałowej w różnorodnych strojach
– rozwijanie aktywności twórczej poprzez prace plastyczno-techniczne
– dostrzeganie figur geometrycznych itp. w otaczającej nas przestrzeni np. pizza-trójkąt
– poznanie różnych profesji zawodowych od astronauty po zoologa
– zachęcanie do poznawania swoich zainteresowań
– doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej podczas zabaw muzyczno-ruchowych
– usprawnienie pracy artykulatorów mowy podczas zabaw logopedycznych
– przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy w sali i na świeżym powietrzu