Maluszki

Maluszki

Zadania dydaktyczno-wychowawcze

PAŹDZIERNIK:

 

– kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej

– ćwiczenie pamięci

– poznawanie lasu i jego mieszkańców (rozwijanie zachowań proekologicznych, uświadamianie zagrożeń związanych z dzikimi zwierzętami, trującymi roślinami i grzybami

– budzenie ciekawości dzieci otaczającym je światem przyrody oraz tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających odkrywanie związków: Ja – świat przyrody

– zachęcanie dzieci do wyrażania emocji podczas zabaw teatralnych (rozwijanie inteligencji emocjonalnej poprzez zabawy)

– ćwiczenie uważnego słuchania tekstu czytanego

– kształtowanie umiejętności informowania opiekunów o własnych potrzebach i problemach

– utrwalanie imion kolegów i koleżanek z grupy

– kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy (korzystanie ze wspólnych zabawek oraz kącików zainteresowań), umiejętne dzielenie się przestrzenią do zabawy oraz zabawką

– wyrabianie umiejętności radzenia sobie z emocjami podczas rozstania z rodzicami

– wdrażanie do sprzątania zabawek po skończonej zabawie. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki

– kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat

– rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka

– utrwalanie zasad bezpieczeństwa oraz nawyków higieniczno – kulturalnych

 

Zbieramy kasztany

Zbieramy kasztany,
robimy w nich dziurki,
a wtedy je można
nawlekać na sznurki.
Tak robi się lejce,
naszyjnik z korali.
Kasztany, kasztany
będziemy zbierali.

 

Liście

Wietrzyk chodzi po ogródku,
strąca złote liście,
wietrzyk gra, a one tańczą,
raźno, zamaszyście,

Szur, szur, szur, szur,
szu, szu, szu!

Lecą, lecą liście z drzewa
żółte i czerwone,
kręcą, kręcą się w powietrzu,
w tę i w tamtą stronę.

Szur, szur, szur, szur,
szu, szu, szu!