Maluszki

Maluszki

    Zadania dydaktyczno-wychowawcze CZERWIEC:

– doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw rytmiczno-ruchowych

– rozpoznawanie postaci z bajek

– zachęcanie dzieci do słuchania bajek z książki

– rozróżnianie pojazdów lądowych, wodnych, powietrznych

– poznanie wad i zalet pojazdów lądowych, wodnych, powietrznych

– doskonalenie techniki malarskiej oraz uchwytu pisarskiego podczas malowania pędzlem

– utrwalanie prawidłowego sposobu mycia rąk oraz prawidłowych zasad higieny

– poznanie ubioru charakterystycznego dla nowej pory roku: lata

– rozmowy nt. bezpiecznych zabaw oraz bezpiecznych wakacji

– rozwijanie aktywności twórczej poprzez prace plastyczno-techniczne

– doskonalenie motoryki dużej podczas zabaw naśladowczo-ruchowych

– poznanie barw charakterystycznych dla lata podczas wykonywania prac plastycznych

– poznanie nowych wierszyków i piosenek związanych z latem

– tworzenie własnych wypowiedzi nt. doświadczeń związanych z miejscami odpoczynku (góry, morze, las, jezioro itp.)

– usprawnienie pracy artykulatorów mowy podczas zabaw logopedycznych

– przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy w sali i na świeżym powietrzu

 

***

Wesoła kąpiel

Kiedy słońce mocno praży,
najprzyjemniej jest na plaży.
Złoty piasek w pięty grzeje.
Ja się śmieję, wiatr się śmieje!
Chociaż rzeczka chłodem kusi,
czy bezpieczna, sprawdzić musisz,
nim do wody wskoczysz! Plusk!
Żabka z brzegu głową kiwa,
że ktoś żabką świetnie pływa
i z zazdrości zielenieje.
Ja się śmieję, wiatr się śmieje!
Szumi woda, śpiewa fala,
słońce twarze nam opala
i przez sitko piegi sieje.
Ja się śmieję, wiatr się śmieje