Maluszki

Maluszki

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc LISTOPAD

-poznaje cechy charakterystyczne pory roku prowadząc obserwacje

-słucha uważnie krótkich opowiadań i wierszy, rozumie ich treść

-odpowiada na proste pytania poprzez podniesienie ręki

-doskonali aparat mowy poprzez zabawy dźwiękonaśladowcze

-doskonali technikę malowania farbami, kredkami ćwicząc poprawny chwyt narzędzia kreślarskiego (kredka, ołówek, pędzelek) oraz stosując odpowiedni nacisk na kartkę

-stara się malować nie wychodząc poza kontury obrazka

-dostrzega kształty, manipuluje różnymi płaskimi figurami geometrycznymi

-wskazuje dwie takich same figur (charakteryzuje je)

-dopasowuje figury do kształtu otworu

-rozpoznaje i nazywa podstawowe figury  (tworzenie koła w zabawie).

-odszukuje poznany kształt w najbliższym otoczeniu.

-wie, w jakim kraju żyje, podaje jego nazwę, utożsamia się ze swoim krajem, odczuwa poczucie przynależności

-ćwiczy pamięć poprzez powtarzanie tekstów piosenek oraz krótkich wierszyków

-systematycznie używa zwrotów grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję

-zachowuje się według wcześniej ustalonego ‘Kodeksu Przedszkolaka”

-doskonali pamięć muzyczną poprzez zabawy muzyczne, śpiewanie i słuchanie piosenek

-nabywa umiejętność zmiany ruchu na dźwięk lub symbol zaprezentowany przed nauczyciela

-reaguje ruchem na zmianę tempa oraz natężenia utworu

-rozwija sprawność ruchową poprzez gry i zabawy ruchowe

-podrzuca i chwyta piłki i przybory o różniej wielkości

-potrafi utrzymać równowagę chodząc po wyznaczonej linii

 

Śpiewające Brzdące – „Deszczowa piosenka”

1.Deszczyk kapie,

z chmurki spada

i na ziemi opowiada,

że tak z góry na nas leci,

by urosły wszystkie dzieci.

 

Ref: Kap, kap, kap,

Deszczyk z nieba spadł.

Kap, kap, kap,

Deszczyk z nieba spadł. / x2

 

2. Deszczyk kapie,

z chmurki spada

i po drodze opowiada,

że na ziemi go potrzeba,

by urosły kwiaty, drzewa.

 

Ref: Kap, kap, kap,

Deszczyk z nieba spadł.

Kap, kap, kap,

Deszczyk z nieba spadł. / x2