Maluszki

Maluszki

      Zadania dydaktyczno-wychowawcze KWIECIEŃ:

– doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw rytmiczno-ruchowych
– utrwalenie garderoby wiosennej: co możemy nosić wiosną
– poznanie wierszyków i piosenek związanych z nową porą roku oraz świętami wielkanocnymi
– poznanie tradycji wielkanocnych: tworzenie koszyka wielkanocnego, dekoracji
– doskonalenie motoryki małej poprzez dekorowanie pisanek
– kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych
– poznanie prawidłowego sposobu mycia rąk oraz utrwalenie prawidłowych zasad higieny
– poznanie zasad dbania o naszą planetę tj.: segregowanie śmieci, oszczędzanie wody, wykorzystywanie źródeł odnawialnych (panele słoneczne itp.)
– zapoznanie z segregowaniem śmieci oraz wykonanie specjalnych pojemników
– rozwijanie aktywności twórczej poprzez prace plastyczno-techniczne
– wspólne świętowanie światowego dnia Ziemi np. poprzez sprzątanie swojej okolicy
– uwrażliwienie na świat przyrody poprzez dbanie o kącik przyrody
– wykonanie ekologicznych dekoracji do kącika przyrody
– poznanie figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat)
– usprawnienie pracy artykulatorów mowy podczas zabaw logopedycznych
– przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy w sali i na świeżym powietrzu

 

Zajączki

Zajączki, zajączki, zajączki…
skakały przez pola i łączki.
Stanęły przed lasem i patrzą
jak dzieci się bawią i skaczą
dzieci podały im rączki
i razem skakały zajączki.