Maluszki

Maluszki

    Zadania dydaktyczno-wychowawcze MAJ:

– doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw rytmiczno-ruchowych
– poznanie symboli narodowych oraz ich rozpoznawanie
– poznanie wierszyków i piosenek o tematyce narodowościowej
– wykonanie flagi Polski
– rozpoznawanie zwierząt wiejskich po wyglądzie i odgłosach
– poznanie życia zwierząt wiejskich
– utrwalanie prawidłowego sposobu mycia rąk oraz prawidłowych zasad higieny
– wzmacnianie więzów rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu
– poznanie tradycji związanych z Dniem Matki i Dniem Ojca
– rozwijanie aktywności twórczej poprzez prace plastyczno-techniczne
– poznanie zwierząt egzotycznych i ich miejsca zamieszkania
– uwrażliwienie na świat zwierząt poprzez zdobywanie informacji na ich temat
– rozpoznawanie odgłosów zwierząt egzotycznych
– dokonywanie pomiarów, szacowanie długości, szerokości
– usprawnienie pracy artykulatorów mowy podczas zabaw logopedycznych
– przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy w sali i na świeżym powietrzu

 

***

Władysław Bełza

Katechizm polskiego dziecka

— Kto ty jesteś?

— Polak mały.

— Jaki znak twój?

— Orzeł biały.

— Gdzie ty mieszkasz?

— Między swemi.

— W jakim kraju?

— W polskiej ziemi.

— Czym ta ziemia?

— Mą Ojczyzną.

— Czym zdobyta?

— Krwią i blizną.

— Czy ją kochasz?

— Kocham szczerze.

— A w co wierzysz?

— W Polskę wierzę.

— Coś ty dla niej?

— Wdzięczne dziecię.

Obowiązek— Coś jej winien?

— Oddać życie.

Zmiana pierwszej strofki dla dziewczynek:

— Kto ty jesteś?

— Polka mała.

— Jaki znak twój?

— Lilia biała.

itd.