Wizja i misja przedszkola

Wizja i misja przedszkola

Nauczycielki naszego przedszkola znają potrzeby i zainteresowania dziecka dzięki systematycznej obserwacji pedagogicznej i ciągłości przebywania  z dzieckiem od „Maluszków” do „Starszaków”.

Dobra znajomość dziecka pozwala nauczycielkom na planowanie i prowadzenie ciekawych zabaw i zajęć. Nauczycielki systematycznie doskonalą swoje umiejętności, w związku z czym wzrastają ich merytoryczne i metodyczne kompetencje. Nieustannie poszukują innowacyjnych rozwiązań, mając na uwadze swoje i dziecka zainteresowania i pasje. Wychowankowie mają w nauczycielkach wsparcie, które każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wszechstronny rozwój.

Nauczycielki w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci, które dzięki temu czują się bezpieczne i akceptowane.
Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości, m.in. dzięki własnym prezentacjom, udziałowi w przeglądach i konkursach, pracy indywidualnej, organizowaniu zajęć poza terenem przedszkola.

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci. Wychowankowie mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w dalszym życiu, uwzględniające ich potrzeby i oczekiwania.

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania.  Angażuje rodziców do pomocy (wycieczki, wyjścia, pomoce do zajęć, przygotowanie uroczystości), włącza do akcji charytatywnych. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są koordynowane. Zapraszamy rodziców na zajęcia otwarte, spotkania okolicznościowe np. wieczór pieśni i poezji patriotycznej, zabawa-konkurs „Kocham Cię Polsko”, spacer  po Toruniu z mamą i tatą, wspólne wystawianie bajki. Chętni rodzice mogą prowadzić zajęcia z dziećmi, prezentując swoje zawody, pasje i zainteresowania.

Ciągle doposażamy swoją bazę lokalową. W salach jest nowy sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw jest zmodernizowany, przygotowany pod potrzeby ruchowe dzieci.

Dzięki przeprowadzonym wśród rodziców ankietom, rozmowom z nauczycielkami szkół, dowiadujemy się, że nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i doskonała praca dydaktyczno-wychowawcza nauczycieli wpływa na tak wysoką ocenę.  Przedszkole zarządzane jest w sposób sprawny i nowoczesny, uwzględniając propozycje i potrzeby nauczycieli, dzięki czemu pracownicy maja satysfakcję ze swojej pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *