Starszacy

Starszacy

Zadania dydaktyczno–wychowawcze

MARZEC

Dziecko:

  • poszerza zasób słownictwa i wzbogaca wiedzę o otaczającym świecie

  • wskazuje zawody wykonywane przez osoby z najbliższego otoczenia

  • rozpoznaje poznane litery

  • kreśli wybrane litery

  • rozróżnia głoski/sylaby na początku i na końcu w wybranych, prostych fonetycznie słowach

  • czyta proste wyrazy (6-latki)

  • ćwiczy sprawność grafomotoryczną

  • wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, posługuje się liczebnikami głównymi oraz porządkowymi

  • określa kierunki i miejsca na kartce papieru

  • gra na instrumentach muzycznych

  • formułuje dłuższe wypowiedzi

  • chętnie wykonuje swobodne oraz tematyczne prace plastyczne

  • bierze udział w zorganizowanych zabawach ruchowych

  • śpiewa piosenki

  • poznaje litery: W, S, Ł oraz cyfry 8 i 9

  • wymienia zwiastuny wiosny

  • rozróżnia i nazywa zjawiska atmosferyczne kojarząc je z pogodą

  • poznaje tradycje związane z wiosną (Marzanna)

  • zakłada hodowlę roślin, obserwuje ich wzrost

  • układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów

  • kształtuje wrażliwość słuchową, rozróżnia dźwięki wysokie i niskie

  • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabawy z rówieśnikami

  • rozróżnia emocje i uczucia przyjemne oraz nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie

•••

„Idzie wiosna”

Puk, puk, puk …w okienko!
– Wyjdźcie dzieci prędko.
Idzie już wiosenka
i słoneczko świeci.
Z baziami gałązkę
w ręku ma wierzbową.
I za pasem wiązkę
przylaszczek liliowych.

Idzie piękna pani
z jasnymi włosami.
W zielonej sukience,
wyszytej kwiatami.

Idzie, uderza witką
wierzbową z baziami.
Pokrywa się wszystko
młodymi listkami.

Słono złote świeci,
idzie piękna pani.
Puk, puk … chodźcie dzieci
na wiosny spotkanie.

•••

„Ile głosów w lesie”
Gdy się wsłuchasz w leśną ciszę,
Tysiąc głosów możesz słyszeć:
śpiewa wilga, komar bzyka,
świerszczykowa gra muzyka,
strumień nuci swą piosenkę,
złota pszczoła leci z brzękiem,
szumią drzewa, dzięcioł stuka,
kukułeczka w gąszczu kuka.
Bąk kosmaty huczy basem,
mała żabka skrzeknie czasem,
stuk! – O ziemię szyszka stuknie,
trzaśnie głucho gałąź sucha.
Tysiąc głosów w lesie słyszy,
kto uważnie umie słuchać.

Comments are closed.