Starszacy

Starszacy

Zadania dydaktyczno–wychowawcze
LUTY

Dziecko:

 • zna legendy toruńskie

 • poznaje postać Mikołaja Kopernika

 • tworzy własny album o Toruniu

 • poznaje wybrane zawody

 • potrafi wyjaśnić, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód

 • nabywa umiejętność identyfikowania przedmiotów z danym zawodem

 • rozpoznaje poznane litery

 • czyta proste wyrazy

 • wypowiada się na podany temat

 • formułuje dłuższe wypowiedzi

 • rozwija sprawność manualną

 • potrafi omówić wygląd przedmiotów

 • określa długość trasy za pomocą kroków

 • chętnie wykonuje swobodne oraz tematyczne prace plastyczne

 • bierze udział w zorganizowanych zabawach ruchowych

 • powtarza proste wierszyki

 • śpiewa piosenki

 • poznaje litery: D,T,F,W oraz cyfry: 6 i 7

 • rozwija umiejętność liczenia

 • potrafi współdziałać podczas zabawy

 • rozwija koordynację ruchową

 • określa kierunki i ustala położenie przedmiotów wobec własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów

 

_______________________________________________________________________________________________

 

W. Chotomska
„Dzieci stawiają pomnik”

Co Kopernik robił? Wiecie?
– On coś odkrył pierwszy w świecie…
– Mnie obiło się o uszy,
że Kopernik Ziemię ruszył.
– Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię,
polskie wydało go plemię.
– Wstrzymał Słońce? Co to znaczy?
– Ja wam mogę wytłumaczyć!-
– Tata mówił, że przed laty
ludzie się nie znali na tym
i nie wiedział nikt z uczonych,
jak ten świat jest urządzony
„Słońce krąży wokół Ziemi” –
powtarzali ci uczeni
i pojęcia żaden nie miał,
że to właśnie krąży Ziemia.
Krąży, krąży i bez końca
kręci się dokoła Słońca!
To Kopernik odkrył pierwszy
i stąd właśnie jest ten wierszyk:.
„Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię,
polskie wydało go plemię”

Comments are closed.