Prywatne Przedszkole KRASNAL

Współpraca ze środowiskiem

Celem zajęć jest przygotowanie dziecka do aktywnego, mądrego życia w środowisku społecznym i przyrodniczym.

Stopniowo gromadzimy doświadczenia w trakcie kontaktów społecznych. Poznajemy swoje najbliższe otoczenie: podwórko, ulicę, miasto. Poszerzamy krąg ludzi, z którymi się kontaktujemy np. ekspedientka, lekarz, pielęgniarka, stomatolog, szewc, ogrodnik, bibliotekarka, piekarz. Uczymy się rozumieć wartość pracy innych i szanować ją.

 

Bierzemy udział w spotkaniach z autorami książek dla dzieci.

 

Organizujemy  cykliczne spotkania dla dzieci dwuletnich z naszego osiedla

 

Systematycznie odwiedzamy bibliotekę.

Co miesiąc gościmy Toruńską Orkiestrę Symfoniczną.

Odwiedzamy pensjonariuszy Domu Samarytanina

Co roku organizujemy międzyprzedszkolny konkurs plastyczny.

Poznajemy zasady ruchu drogowego.

Odwiedzamy Galerię Sztuki "Wozownia": zwiedzamy wystawy i pod okiem artystów wykonujemy prace plastyczne.

Cyklicznie organizujemy spotkania ze strażnikiem miejskim.

Odwiedzamy Straż Pożarną

Co roku przedstawiamy jasełka w Kościele MBZ

 

Bierzemy udział w warsztach chemicznych- Gimnazjum Akademickie

Pod okiem ratowników uczymy się udzielania pierwszej pomocy.

 

W listopadzie odwiedzamy cmentarze

Spotkanie z aktorem.

Zajęcia w szkole.

Z wizytą u ogrodnika.

Z wizytą na poczcie

 

Zajęcia w Szkole Leśnej na Barbarce

 

Zajęcia w Ogrodzie Zoobotanicznym

Odwiedzamy Miejskie Schronisko dla Zwierząt.

 

Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego - Parowa Falęcka.

  

Bierzemy udział w różnych konkursach, przeglądach i pokazach.

Organizowałyśmy warsztaty dla studentów i nauczycieli podczas Festiwalu Edukacji Przedszkolnej.

Z wizytą w Muzeum Etnograficznym

 

"Oto jest nasz dzień codzienny, nasze małe budowanie, trud uparty i niezmienny, nieustanne kształtowanie."

K. I. Gałczyński