Program nauki religii

Program nauki religii

Program nauki religii "Jesteśmy dziećmi Pana Boga".

Program nauczania religii dla przedszkola „Kochamy dobrego Boga” nr AZ – 0 – 01/10

 

Program nauczania religii jest w pełni zgodny z założeniami zawartymi w Podstawie Programowej Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce z 8 marca 2010r. Program odwołuje się przede wszystkim do katechezy i wychowania religijnego podejmowanego w środowisku rodzinnym, uzupełnia je i  ubogaca.

 

Dziecko doświadcza miłości Boga w codziennym życiu, odkrywa piękno przyrody i otaczającego świata oraz Boga jako jego dawcę. Odkrywa też, kim jest Bóg i buduje Jego prawdziwy obraz.

"Oto jest nasz dzień codzienny, nasze małe budowanie, trud uparty i niezmienny, nieustanne kształtowanie."

K. I. Gałczyński