Prywatne Przedszkole KRASNAL

Oddział III

 

 

Aktualności

KALENDARZ IMPREZ CZERWIEC 2019

7.06.2019 Piknik w Leśnictwie OLEK, godz. 15.30

9.06.2019 Tańce w Muzeum Etnograficznym

10.06.2019 Warsztaty w Dworze Artusa. Warsztaty literacko – plastyczne. Godz. 10.00

12.06.2019, godz 9, spotkanie z autorką książek w bibliotece

13.06.2019 Teatr Vaśka w plenerze

14.06.2019 WTS Ksylofony – audycja muzyczna

14.06.2019 Zakończenie roku szkolnego, dla dzieci kończących przygodę w naszym przedszkolu

15.06.2019 Mistrzostwa w tańcu towarzyskim

17.06.2019 Wycieczka autokarowa do Muzeum Piśmiennictwa, wyjazd godz.10.15

 

Tematyka kompleksowa-czerwiec-

 

 

 

  1. 1.Podróże małe i duże.
  2. 2.Kolorowe lato.
  3. 3.Bezpieczne wakacje.

 

 

 

Zadania dydaktyczno-wychowawcze:

 

 

 

- uważne słuchanie tekstu literackiego i wypowiadanie się na temat zapamiętanej treści                                

-doskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji z przestrzeganiem zasady wzajemnego słuchania                                              - - utrwalanie nazw ciekawych miejsc turystycznych                                                                                                

-odczytywanie nazw miast na mapie (układanie wyrazów z liter)                                                          

-dopasowanie charakterystycznych symboli do miasta np. smok-Kraków, piernik-Toruń                             

 -prezentowanie kulturalnego zachowania w miejscach publicznych                                                                

-rozumienie konieczności przestrzegania zakazów ( np. na plaży, w górach)                                              

-wykazywanie zainteresowania poznania tradycji, historii związanych z miastem                                             

  -utrwalanie poznanych liter                                                                                                                        

  -doskonalenie słuchu fonematycznego                                                                                                                                              -próby samodzielnego czytania prostych wyrazów                                                                                                                      -uczestniczenie w konstruowaniu gier                                                                                         

 -wykonywanie płynnych i rytmicznych ruchówzgodnych z akompaniamentem muzycznym                                       -dostrzeganie dysonansu między rzeczywistymi możliwościami człowieka, a fikcją w literaturze                                                    -usprawnianie aparatu mowy podczas zabaw logopedycznych                                                                                                      -oglądanie albumów, ilustracji, zdjęć popularnych miejsc w kraju                                                                                  

 - rozwijanie kreatywności i wyobraźni                                                                                                                    

-samodzielne zaprojektowanie pracy plastycznej                                                                                                             -usprawnianie ręki dominującej poprzez ćwiczenia graficzne                                                                                         -zwiększanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej                                                                      

-odczuwanie poczucia sprawstwa i skuteczności poprzez pokonywanie trudności i osiągania zamierzonych celów                                                                                                                                           

 -bezpieczne zabawy na świeżym powietrzu

 

  • Galeria zdjęć

    Galeria zdjęć III Oddziału Przedszkola Prywatnego "KRASNAL"

     

"Oto jest nasz dzień codzienny, nasze małe budowanie, trud uparty i niezmienny, nieustanne kształtowanie."

K. I. Gałczyński