Prywatne Przedszkole KRASNAL

Oddział IIAktualności

Kalendarz imprez na miesiąc PAŹDZIERNIK

03.10 godz. 9.00- sesja zdjęciowa (dzieci, które zapisane są na liście)

7.10 godz. 10.30- wyjście do Ogrodu Zoobotanicznego

18.10 godz. …… -Teatr Vaska „Kotek Plotek i Konik Garbusek”

21.10 godz. 12.00- Muzyka etniczna „Mała wielka Birma”

28.10 godz. 9.30- Audycja muzyczna „ Muzyka kaszubska”

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc PAŹDZIERNIK

-wypowiada się na temat swoich bliskich, wskazuje poszczególnych członków rodziny

-umie się przedstawić, podać swój adres

-wypowiada się płynnie, logiczne, posługując się pełnymi zdaniami, formułuje dłuższe wypowiedzi

-dostrzega zmiany w przyrodzie, potrafi je wskazać i opisać

-zna i opisuje jesienne warzywa i owoce

-poznaje zawody : rolnik, krawiec itp

-ze zrozumieniem słucha tekstów literackich, potrafi odpowiedzieć na zadawane pytania

-uczy się krótkich tekstów, piosenek na pamięć

-utrwala zasady bezpiecznego poruszania się przez jednię

-wdraża się do dbałości o bezpieczeństwo podczas zabaw w sali, w ogrodzie przedszkolnym, podczas spacerów

-poznaje numery alarmowe, wie, gdzie można zwrócić się o pomoc

-dostrzega rytm matematyczny, skupia uwagę na powtarzających się elementach

-dostrzega rytm podczas zajęć ruchowych, wypowiedzi słownych, naśladuje nauczyciela

-wznosi konstrukcje z równych materiałów

-doskonali małą oraz dużą motorykę, a także koordynację wzrokowo-ruchową

-wypowiada się w różnych technikach plastycznych

-rozwija zmysł estetyki oraz uwrażliwia się na sztukę

-układa kompozycje z materiału przyrodniczego

-doskonali poczucie rytmu, rozpoznaje instrumenty po dźwiękach , reaguje ruchem na muzykę, śpiewa

-uczestniczy w zabawach ruchowych, zorganizowanych ćwiczeniach gimnastycznych, samodzielnie przebiera się do ćwiczeń

-zgodnie bawi się z rówieśnikami, przestrzega zasad kodeksu grupowego, współpracuje w zespole

-czerpie radość z przebywania w grupie rówieśniczej

-wykonuje polecenia nauczyciele, obdarza uwagą rozmówcę

  • Galeria zdjęć

    Galeria zdjęć II Oddziału Przedszkola Prywatnego "KRASNAL"

     

"Oto jest nasz dzień codzienny, nasze małe budowanie, trud uparty i niezmienny, nieustanne kształtowanie."

K. I. Gałczyński