Prywatne Przedszkole KRASNAL

Oddział IIAktualności

Zadania dydaktyczno – wychowawcze CZERWIEC

Dziecko:

- zna swoje prawa i obowiązki,

- potrafi wymienić wybrane zawody,

- uczestniczy w zabawach tematycznych,

- śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru,

- czerpie radość z obcowania z muzyką,

- klasyfikuje, przelicza, mierzy przedmioty,

- doskonali koordynację wzrokowo- słuchowo- ruchową,

- ćwiczy koncentrację uwagi,

- ćwiczy orientacje w schemacie ciała,

- zwraca uwagę na prawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego,

- dba o estetykę swoich prac plastycznych,

- sprząta zabawki po skończonej zabawie,

- wykonuje polecenia nauczyciela,

- dzieli się zabawkami z rówieśnikami,

- uczestniczy w zajęciach na powietrzu,

- dba o bezpieczeństwo swoje oraz rówieśników,

- zgodnie bawi się z innymi,

- zgłasza chęć wypowiedzi przez podniesienie ręki,

- przestrzega zasad ustalonych w grupie,

- rozwiązuje zagadki matematyczne,

- rozwija płynność ruchów,

- eksperymentuje ruchem,

- wypowiada się na temat wysłuchanego utworu,

- bierze udział w zabawach doskonalących aparat mowy,

- określa natężenie dźwięku w muzyce.

  • Galeria zdjęć

    Galeria zdjęć II Oddziału Przedszkola Prywatnego "KRASNAL"

     

"Oto jest nasz dzień codzienny, nasze małe budowanie, trud uparty i niezmienny, nieustanne kształtowanie."

K. I. Gałczyński