Prywatne Przedszkole KRASNAL

Aktualności

Kalendarz imprez na miesiąc MAJ

9.05.2019- godz.9:00 – zdjęcia (dla dzieci, które się zapisały)

9.05. 2019 godz. 10:00 – Audycja muzyczna ”Ahoj żeglarze-szanty”

16.05.2019- godz. 9:15 - Teatr z Poznania „Przedstawienie o Królu Popielu”

……………… -Koncert Orkiestry Symfonicznej „Urodzinowy Tort Moniuszki”

27.05.2019- godz. 10:00 – Muzyka etniczna Arek Timm „Instrumenty grające deszczem”

31.05.2019- Przedszkolny Dzień Dziecka (atrakcje na terenie przedszkolnym)

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc MAJ

-kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez zabawę oraz sytuacje aktywizujące myślenie

-poszerzanie zasobu słownictwa dzieci o wyrazy związane z tematyką zajęć

-poprawne wykonywanie ćwiczeń regulujących oddech oraz kształtujących prawidłową postawę

-udział w zabawach doskonalących aparat mowy

-określanie natężenie dźwięku w muzyce (głośno-cicho)

-udział w instrumentacjach muzycznych, wystukiwanie dźwięku oraz rytmu przy użyciu instrumentów perkusyjnych

-śpiewanie piosenek, recytacja wierszy

-poznanie podstawowych figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat)

-wskazywanie przykładów zastosowania figur w życiu codziennym

-kreślenie okręgów, kół, trójkątów na dywanie, w powietrzu, na kartce

-posługiwanie się różnymi technikami plastycznymi; prezentacja swojej pracy

-udział w uroczystościach okolicznościowych, ośmielanie na forum grupy, nabywanie pewności siebie

-uważne słuchanie wierszy, opowiadań; odpowiadanie na zadawane pytania dotyczące usłyszanego tekst

-uczestnictwo w zabawach ruchowych, muzyczno-ruchowych, naśladowanie gestów nauczyciela, inicjowanie zabaw

-wspólna i zgoda zabawa z innymi dziećmi; czerpanie radości z przebywania z innymi dziećmi

-samodzielnie zakładanie części garderoby, zachowanie określonej kolejności

-przestrzeganie zasad obowiązujących w przedszkolu, na terenie placu zabaw oraz podczas wyjść na spacery

"Oto jest nasz dzień codzienny, nasze małe budowanie, trud uparty i niezmienny, nieustanne kształtowanie."

K. I. Gałczyński