Prywatne Przedszkole KRASNAL

Oddział I

Aktualności

Kalendarz imprez na miesiąc KWIECIEŃ:

4. 04 godz. 11.30- Teatr Magma „Kocia Wiosna”

5.04 godz. 10.00- rozdanie nagród w konkursie plastycznym „Toruń w oczach dziecka”

8. 04 godz. 10.00- zajęcia w bibliotece osiedlowej

11.04 godz. 9.00- Audycja muzyczna „Odkrywamy instrumenty na nowo”

19.04 godz. 9.00 – Muzyka etniczna Arek Timm „Instrumenty z kokosów”

 

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc KWIECIEŃ:

-uczestniczy w zorganizowanych zabawach ruchowych, ruchowo-muzycznych, naśladowczych; ustawia się w kole, rzędzie, ustawia się w pary

-doskonali poczucie rytmu, odczuwa nastrój słuchanej muzyki, uczy się na pamięć tekstów piosenek i wierszy, gra na instrumentach

-doskonali umiejętność samodzielnego zakładania i zdejmowania garderoby (wyjścia na plac zabaw, spacery)

-zwraca uwagę na zmiany w sposobie ubierania się ze względu na pogodę

-doskonali poruszanie się w parach podczas wyjść na spacery

-rozpoznaje stany emocjonalne, potrafi określić stan, który mu towarzyszy, buduje poczucie własnej wartości poprzez zabawy

-rozmawia na temat emocji, swoich obaw, przestrzega zasad współdziałania w grupie oraz Kodeksu Przedszkolnego

-dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie, poznaje wiosenne kwiaty; wypowiada się na temat zwierząt (bocian, skowronek, żaba, motyl)

-poznaje znaczenie Prima Aprilis, wie, czym jest dobry żart, który nie sprawia przykrości ani krzywdy innym osobom

-rozwija kompetencje czytelnicze: ogląda ilustracje, wybiera książki, które są interesujące, uczestniczy w zajęciach w bibliotece

-poznaje tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi, śmigus-dyngus

-posługuje się technikami plastycznymi: maluje kredkami, farbami plakatowymi i akwarelowymi, składa obrazki z elementów, stempluje, poznaje właściwości papieru podczas zgniatania i rozdzierania

-rozwija kompetencje matematyczny; utrwala poznane informacje: przelicza elementy, tworzy zbiory, segreguje przedmioty

-wykonuje polecenia nauczyciela, reaguje na jego polecenia, zgłasza się do odpowiedzi poprzez podniesienie ręki

-czerpie radość z przebywania w grupie , zgodnie bawi się z innymi dziećmi, sprząta po sobie zabawki

  • GALERIA

    Galeria zdjęć I Oddziału Przedszkola Prywatnego "KRASNAL"

"Oto jest nasz dzień codzienny, nasze małe budowanie, trud uparty i niezmienny, nieustanne kształtowanie."

K. I. Gałczyński