Oddział III

Oddział III

 

 

Aktualności

4.03.2019 r. godz. 10.00 Spotkanie z leśnikiem.

11.03.2019r. Koncert w Szkole Muzycznej. Szczegóły wyjazdu przekazane zostaną drogą mailową

14.03.2019 r.godz. 9.00  Teatr VAŚKA przedstawienie pt. "Bajka"

18.03.2019 r.godz. 9.15.  Teatr z Poznania przedstawienie pt. "Przygody Tomka Wszędobylskiego"

221.03.2019 r.godz. 9.00 Audycja muzyczna "Wiosna w eterze"

28.03.2019 r.godz. 11.30  MINIOPERA z Bydgoszczy "Operowy kabarecik"

29.03.2019 r.godz. 9.00 Arkadiusz Timm Muzyka etniczna "Instrumenty ze Sri Lanki"

Tematyka kompleksowa-marzec-

 

 

 

  1. Urządzenia techniczne.
  2. Witaminki
  3. Witamy wiosnę.
  4. Dbamy o środowisko.

 

 

Zadania dydaktyczno-wychowawcze:

 

-kształtowanie umiejętności formułowania wniosków

 

-wyjaśnienie konieczności wybierania odpowiednich programów TV oraz bajek

 

-utrwalenie numerów alarmowych (scenki rodzajowe)

 

-rozumienie pojęcia „oszczędzamy energię”

 

-poznanie zasad bezpiecznego obchodzenia się z prądem

 

-kląskanie językiem na przemian: szybko, wolno

 

-nabieranie nawyków prozdrowotnych (podział na produkty zdrowe i niezdrowe)

 

-rozumienie pojęcia „nabiał” i nazw produktów należących do tej grupy spożywczej

 

-skupianie uwagi na ilustracji (zapamiętywanie szczegółów)

 

-zgłaszanie chęci wypowiedzi przez podniesienie ręki

 

-doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym dla dziecka zakresie

 

-numerowanie obiektów z wykorzystaniem cyfr oraz poznanie znaku „+”

 

-ustalanie miejsc w szeregu: „ten pierwszy, ten piąty…”

 

-poznanie litery „Y” oraz doskonalenie słuchu fonematycznego (utrwalanie poznanych liter)

 

-założenie hodowli fasoli

 

-rozumienie powiedzenia: „W marcu jak w garncu…”

 

-doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami: cięcie po linii

 

-zachowanie walorów estetycznych przy wykonywaniu pracy

 

-improwizacja ruchowa do słyszanej muzyki

 

-dostrzeganie zmiany dynamiki, tempa oraz wysokości dźwięku utworu muzycznego

 

-zwrócenie uwagi na prawidłowy nacisk dłoni i precyzyjne ruchy

 

-przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów, zabaw a także w miejscach publicznych

 

  • Galeria zdjęć

    Galeria zdjęć III Oddziału Przedszkola Prywatnego "KRASNAL"

     

"Oto jest nasz dzień codzienny, nasze małe budowanie, trud uparty i niezmienny, nieustanne kształtowanie."

K. I. Gałczyński