Oddział III

Oddział III

 

 

Aktualności

Kalendarz imprez na luty:

07.02 godz. 11.30- Teatr Vaska „Trzy życzenia złotej rybki”

13.02 godz. 9.00- Bal Karnawałowy

14.02 godz. 9.00- Audycja muzyczna „Świat gitary”

21.02 godz. 12.00- Muzyka etniczna – Arkadiusz Timm- „Dźwięki oceanu”

 

 

Tematyka kompleksowa-luty-

 

  1. Pomagamy zwierzętom.
  2. Karnawał.
  3. Mój Toruń.
  4. W dawnych czasach.

Zadania dydaktyczno-wychowawcze:

 

- uważne słuchanie tekstu literackiego i wypowiadanie się na temat zapamiętanej treści                                

-doskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji z przestrzeganiem zasady wzajemnego słuchania                                                                                                                                                          

  -poznanie liter: H, J, W, K                                                                                                                          

-doskonalenie słuchu fonematycznego                                                                                                                          

-utrwalanie poznanych liter                                                                                                                               

 -próby samodzielnego czytania prostych wyrazów                                                                                                                 

 -rozumienie odpowiedzialności związanej z dokarmianiem zwierząt                                                                

-poznanie pokarmów różnych zwierząt                                                                                                       

 -utrwalanie nazw i wyglądu zwierząt leśnych                                                                                            

-poznanie określenia „karnawałowa maskarada”                                                                                               

 -poznanie cyfry 10                                                                                                                                      

-dostrzeganie, że zmiana kolejności ustawienie nie zmienia liczby elementów                                                                

-wykonywanie płynnych i rytmicznych ruchówzgodnych z akompaniamentem muzycznym                                        

-dostrzeganie dysonansu między rzeczywistymi możliwościami człowieka, a fikcją w literaturze                                                                                                                                                        

-usprawnianie aparatu mowy podczas zabaw logopedycznych                                                                                                                                               

 -wypowiadanie się n/t pamiątek związanych z naszym miastem (utrwalanie legend)                                      

-oglądanie albumów, ilustracji, zdjęć popularnych miejsc w mieście                                                                          

-dopasowywanie napisów do zdjęć np. Pomnik M. Kopernika (czytanie globalne)                                                     

 -prawidłowe rozmieszczenie napisów planet w „Układzie Słonecznym”                                                          

- rozwijanie kreatywności i wyobraźni                                                                                                                     

 -samodzielne zaprojektowanie pracy plastycznej                                                                                                              

-usprawnianie ręki dominującej poprzez ćwiczenia graficzne                                                                                        

-zwiększanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej                                                                    

-odczuwanie poczucia sprawstwa i skuteczności poprzez pokonywanie trudności i osiągania zamierzonych celów                                                                                                                                            

-bezpieczne zabawy na świeżym powietrzu

  • Galeria zdjęć

    Galeria zdjęć III Oddziału Przedszkola Prywatnego "KRASNAL"

     

"Oto jest nasz dzień codzienny, nasze małe budowanie, trud uparty i niezmienny, nieustanne kształtowanie."

K. I. Gałczyński