Oddział II

Oddział IIAktualności

Kalendarz imprez na miesiąc LISTOPAD:

7.11 godz. 10.00- zajęcia na temat komunikacji miejskiej

8.11 godz. 9.30 -zajęcie w bibliotece osiedlowej

8.11 godz. 11.00 -akademia z okazji dnia 11 listopada

14. 11 godz. 12.30 – Audycja muzyczna „Polska, moja ojczyzna”

15. 11 godz……..- spotkanie z leśnikiem- przygotowanie zwierząt do zimy

18. 11 godz. 9.30- Teatr z Poznania „Pan Twardowski”

22. 11 godz. 11.00- Teatr Magmowcy „Emocjonalne stworki”

Zadania dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc LISTOPAD:

-prowadzi obserwacje przyrodnicze, wzbogaca kącik przyrody o eksponaty związane z porą roku

-słucha ze zrozumieniem opowiadań, wierszy, utworów literatury dziecięcej, potrafiąc odpowiadać na pytania związane z ich treścią

-doskonali swoje umiejętności poprzez ćwiczenia słownikowe, ortofoniczne

-doskonali aparat mowy poprzez zabawy dźwiękonaśladowcze, ćwiczenia oddechowe

-doskonali technikę malowania farbami, kredkami ćwicząc poprawny chwyt narzędzia kreślarskiego (kredka, ołówek, pędzelek) oraz stosując odpowiedni nacisk na kartkę, pracuje w odpowiednim tempem

-łączy czynności i ich skutki, ustala kolejność potrzebną do osiągnięcia celu

-obserwuje zmiany odwracalne i nieodwracalne, wskazuje ich stuki oraz przyczyny

-przywiduje stuki w sytuacjach życiowych, jakie mogą być konsekwencje nierozsądnych zachowań, jak temu zapobiec

-rozumie zdarzenia przyczynowo-skutkowe w zabawach tematycznych

-składa pocięte obrazki w sensowną całość

-poznaje historię Polski, rozbudza w sobie wartości patriotyczne, wspólne odśpiewuje hymn, zachowując przy tym prawidłową postawę

-doskonali pamięć poprzez powtarzanie tekstów piosenek, wierszyków

-odgaduje zagadki, rozwiązuje proste rebusy

-przestrzega zasad panujących w przedszkolu, grupie rówieśniczej, posługuje się zwrotami grzecznościowymi

-śpiewa piosenki, bierze udział w zajęciach muzycznych, doskonali poczucie rytmu, uczy się grać proste melodie na instrumentach, odczytuje zmianę tempa w muzyce, zmianę wysokości utworu, czerpie radość z nabywanych umiejętności

-bierze udział w zajęciach ruchowych, doskonali koordynację ruchową, ćwiczy mięśnie, zwinność, szybkość , wie, jak ważny jest ruch

-usprawnia motorykę dużą oraz małą

-z chęcią przebywa w grupie rówieśniczej, szanuje inne dzieci, ich wytwory, zgodnie bawi się z innymi dziećmi

-komunikuje swoje potrzeby nauczycielowi

  • Galeria zdjęć

    Galeria zdjęć II Oddziału Przedszkola Prywatnego "KRASNAL"

     

"Oto jest nasz dzień codzienny, nasze małe budowanie, trud uparty i niezmienny, nieustanne kształtowanie."

K. I. Gałczyński