Oddział I

Oddział I

Aktualności

Kalendarz imprez na miesiąc CZERWIEC

03.06 godz. 9.30- wyjście do biblioteki osiedlowej

06.06 godz. 9.00 – festyn przedszkolny „Cała Polska czyta dzieciom”

13.06 godz. 11.30- Teatr Vaska w plenerze

14.06 godz. 11.30- Audycja muzyczna „Ksylofon i przyjaciele”

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc CZERWIEC

-przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali, na placu zabaw oraz podczas spacerów

-doskonalenie motorki dużej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej poprzez zabawy ruchowe (skakanie, bieganie, pokonywanie przeszkód)

-udział w zabawach logopedycznych usprawniających aparat mowy

-uwrażliwianie na muzykę poprzez śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki

-określanie głośności utworów, ich tempa, reagowanie na pauzę w muzyce

-utrwalanie poznanych wcześniej oraz nabytych umiejętności matematycznych (liczenie na konkretach, tworzenie zbirów, układanie rytmów, zabawa figurami geometrycznymi itp.)

-wyrażanie siebie poprzez wykonywanie prac plastycznych posługując się różnymi technikami plastycznymi

-uważne słuchanie utworów literatury dla dzieci (poszerzanie zasobu słów, dostrzeganie różnic między światem realnym a fikcją, zachęcanie do korzystania z kącika bibliotecznego)

-uczestnictwo w zabawach ruchowych, muzyczno-ruchowych, naśladowanie gestów nauczyciela, inicjowanie zabaw

-zgodna zabawa z rówieśnikami (zachęcanie do zabawy, inicjowanie zabaw, szanowanie wytworów innych dzieci, czekanie na swoją kolej podczas zabawy)

-samodzielnie zakładanie części garderoby, zachowanie określonej kolejności, odkładanie na swoje miejsce po powrocie do przedszkola

-rozmowy wychowawcze, wskazywanie wzorców zachowań na przykładach z literatury

-czerpanie radości ze wspólnej zabawy , przebywania z innym dziećmi

                                                                                                       

  • GALERIA

    Galeria zdjęć I Oddziału Przedszkola Prywatnego "KRASNAL"

"Oto jest nasz dzień codzienny, nasze małe budowanie, trud uparty i niezmienny, nieustanne kształtowanie."

K. I. Gałczyński