Prywatne Przedszkole KRASNAL

Nasze sukcesy

Nasze sukcesy 2017/2018

Sukcesy i osiągnięcia dzieci uczęszczających do przedszkola "KRASNAL" oraz samego przedszkola w roku szkolnym 2

017/2018.

Nasze sukcesy 2016/2017

Sukcesy i osiągnięcia dzieci uczęszczających do przedszkola "KRASNAL" oraz samego przedszkola w roku szkolnym 2016/2017.

Nasze sukcesy 2015/2016

Sukcesy i osiągnięcia dzieci uczęszczających do przedszkola "KRASNAL" oraz samego przedszkola w roku szkolnym 2015/2016.

Nasze sukcesy 2014/2015

Sukcesy i osiągnięcia dzieci uczęszczających do przedszkola "KRASNAL" oraz samego przedszkola w roku szkolnym 2014/2015.

Nasze sukcesy 2013/2014

Sukcesy i osiągnięcia dzieci uczęszczających do przedszkola "KRASNAL" oraz samego przedszkola w roku szkolnym 2013/2014.

Nasze sukcesy 2012/2013

Sukcesy i osiągnięcia dzieci uczęszczających do przedszkola "KRASNAL" oraz samego przedszkola w roku szkolnym 2012/2013.

Nasze sukcesy 2011/2012

Sukcesy i osiągnięcia dzieci uczęszczających do przedszkola "KRASNAL" oraz samego przedszkola w roku szkolnym 2011/2012.

Nasze sukcesy 2010/2011

Sukcesy i osiągnięcia dzieci uczęszczających do przedszkola "KRASNAL" oraz samego przedszkola w roku szkolnym 2010/2011.

"Oto jest nasz dzień codzienny, nasze małe budowanie, trud uparty i niezmienny, nieustanne kształtowanie."

K. I. Gałczyński