Organizacja przedszkola

Organizacja przedszkola

Prywatne Przedszkole "KRASNAL"

Funkcję dyrektora pełni mgr Anna Piechowska

W przedszkolu "KRASNAL" znajdują się trzy oddziały:

 • Oddział I "Maluchy" - 3 latki
 • Wychowawcy:
 • Arleta Mihalik
 • mgr Aleksandra Pupek
 • Oddział II "Średniacy" - 4 latki
 • Wychowawcy:
 • Arleta Mihalik
 • lic. Wioletta Koprowska
 • Oddział III "Starszacy" - 5 i 6 latki
 • Wychowawcy:
 • mgr Ewa Kalinowska
 • mgr Genowefa Głowacka
 • mgr Magdalena Kubiak-Skrzyńska

Opiekę nad każdym oddziałem sprawują dwie wykwalifikowane nauczycielki.

W przedszkolu oprócz zajęć kierowanych odbywają się również zajęcia dodatkowe. Zajęcia dodatkowe prowadzą specjaliści o wysokich kwalifikacjach.

W ramach czesnego przedszkole "KRASNAL" zapewnia:

 • Rytmikę - dla wszystkich grup wiekowych. Są to zajęcia pełne śpiewu, zabaw ruchowych i tańca, które stwarzają możliwości zaspokojenia wrodzonej potrzeby ruchu i uzewnętrzniania przeżyć emocjonalnych. Prowadzi Magdalena Kubiak-Skrzyńska
 • Taniec towarzyski - dla 4, 5 i 6 latków. Zajęcia prowadzone są według programu autorskiego opracowanego
 • w oparciu o Światowy Program Tańca. Prowadzi Piotr Andruszkiewicz
 • Logopedię - dla wszystkich dzieci wymagających terapii. Zajęcia prowadzone według programu autorskiego stymulującego mowę dziecka. Prowadzi Ewa Kalinowska
 • Religię - dla dzieci 5 i 6 letnich, realizowana w oparciu o program nauczania "Jesteśmy dziećmi Pana Boga". Prowadzi Elżbieta Witkowicz
 • Język angielski - dla 3, 4, 5, 6 latków - nauka w oparciu o program "Zabawa słówkami"  Prowadzi Hanna Targońska
 • Robotykę -dla 5-6 latków Prowadzi Cezary Krysik
 • Sensoplastyka - zajęcia przeznaczone dla dzieci majcych trudności w odbieraniu bodźców sensorycznych Prowadzi Magdalena Kubiak- Skrzyńska

"Oto jest nasz dzień codzienny, nasze małe budowanie, trud uparty i niezmienny, nieustanne kształtowanie."

K. I. Gałczyński