Prywatne Przedszkole KRASNAL

Prywatne Przedszkole " KRASNAL"

Przedszkole, jest drugim domem dla dzieci, które do niego uczęszczają.

"Oto jest nasz dzień codzienny, nasze małe budowanie, trud uparty i niezmienny, nieustanne kształtowanie."

K. I. Gałczyński