Starszacy

Starszacy

Zadania dydaktyczno–wychowawcze
Czerwiec


Dziecko:

 

 • dzieli wyrazy na sylaby oraz głoski

 • przelicza elementy w zbiorze

 • doskonali koordynację wzrokowo-ruchową podczas zabaw rytmiczno-ruchowych

 • rozwija sprawność manualną

 • klasyfikuje przedmioty

 • nazywa i rozpoznaje podstawowe figury geometryczne

 • powtarza proste wierszyki

 • przestrzega zasad bezpieczeństwa

 • wypowiada się na podany temat

 • bierze udział w zorganizowanych zabawach ruchowych

 • śpiewa piosenki

 • utrwala poznane litery oraz cyfry

 • potrafi podpisać się

 • chętnie wykonuje swobodne oraz tematyczne prace plastyczne

 • pisze proste wyrazy

 • używa zwrotów grzecznościowych

 • bezpiecznie bawi się na świeżym powietrzu

 • wykonuje czynności samoobsługowe

 • wie, jak powstaje książka

 • określa głośności utworów, ich tempo, reaguje na pauzę w muzyce

 • rozwija myślenie logiczne

 • posługuje się nazwami miesięcy

 • reaguje na sygnał dźwiękowy

 • rozróżnia stronę prawą i lewą

 • bierze udział w zabawach logopedycznych usprawniających aparat mowy

 

ººº

,,Jedziemy na wakacje”

 

Jedziemy na wakacje

do lasu, nad wodę.

Prosimy ciebie, słonko

o piękną pogodę.

 

Jedziemy na wakacje

nad morze, na plażę.

Kolorowe muszelki

przynieś falo w darze.

 

Jedziemy na wakacje

w te góry wysokie.

Nie chowajcie się, szczyty,

za mgłą, za obłokiem.

Jedziemy na wakacje

Na Mazury? Może!

Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku,

czekaj na nas w borze!