Starszacy

Starszacy

Tematyka kompleksowa

-listopad-
1.Przygotowania do zimy.
2.Na starej fotografii.
3.Jesienna muzyka.
4.Mali artyści.
5.Ciepło, zimno.

Zadania dydaktyczno-wychowawcze:

-poszerzanie wiedzy na temat walorów zdrowotnych przetworów

-rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich

-utrwalenie rozumienia pokrewieństwa w rodzinie

-wprowadzenie znaku graficznego liczby 7,8

-doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym dla dziecka zakresie

-liczenie obiektów i pokazywanie na zbiorach zastępczych (figury geometryczne)

-rozpoznawanie i nazywanie współczesnych i dawnych przedmiotów codziennego użytku

-poznanie domów i ich wyposażenia w różnych epokach

-poznanie liter: „E”, „T”, „D”, „I”

-doskonalenie umiejętności analizy i syntezy wyrazów

-dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie

-poznanie pojęć: „orkiestra, dyrygent, nuty, paleta, sztalugi”

-rozpoznawanie dźwięków z najbliższego otoczenia

-przybliżenie zawodów: malarza, rzeźbiarza, krawcowej

-odkrywanie znaczenia właściwego doboru ubrania, zgodnego z porą roku

-wyrażanie radości z możliwości projektowania ciepłych zimowych ubrań

-odkrywanie znaczenia: wiatru, wody , słońca

-doskonalenie ręki dominującej

-sprawne wykonywanie ćwiczeń na sali gimnastycznej

-czerpanie radości ze wspólnych, bezpiecznych zabaw na świeżym powietrzu