Starszacy

Starszacy

Zadania dydaktyczno–wychowawcze
Maj


Dziecko:

– poznaje i nazywa zwierzęta mieszkające na wsi oraz ich potomstwo

– opisuje obrazek, wskazuje położenie przedmiotów

– rozwija logiczne myślenie i wnioskowanie na podstawie zagadek słownych

– poznaje zawodów, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ich ubiór

– poznaje codzienne obowiązki domowe rodziców.

– wypowiada się na temat swojej rodziny

– dostrzega wartości pracy

– poznaje środowisko przyrodnicze łąki i jej mieszkańców.

– kształtuje empatyczny stosunek do świata przyrody i aktywnej postawy w celu jej chronienia.

– ćwiczy pamięć poprzez naukę piosenek, wierszyków, krótkich wyliczanek

– dokonuje pomiaru długości oraz ciężkości poszczególnych przedmiotów

– wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, posługuje się liczebnikami głównymi oraz porządkowymi

– bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy

– systematycznie bierze udział w terapii logopedycznej

– dodaje i odejmuje w pamięci oraz na konkretach

– dzieli słowa na sylaby i zdania na wyrazy

– czyta proste wyrazy

 

ººº

WIOSENNA ŁĄKA

Zbigniew Baryła

Wiosenna łąka w promieniach słońca

cała zielona jest i kwitnąca.

Pszczoły, motyle nad nią fruwają,

a w trawie świerszcze koncerty grają.

Rosną na łące białe stokrotki,

wierzby nad rzeką pokryły kotki.

Żaby rechoczą, śpiewają ptaki,

do gniazd dla piskląt znoszą robaki.

Żółte kaczeńce na łące kwitną,

niebo ma barwę jasnobłękitną.

Wśród kwiatów pszczoły pilnie pracują,

zbierają nektar, miód produkują.

Słoneczko grzeje, stopniały śniegi,

na noskach dzieci są pierwsze piegi.

Cieszą się dzieci i ziemia cała,

że wiosna do nas już zawitała.