Starszacy

Starszacy

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc PAŹDZIERNIK

-rozpoznaje, nazywa i klasyfikuje owoce i warzywa, wie, jak można je przetworzyć, dostrzega  ich właściwości prozdrowotnych

-wie, jak można wykorzystać resztki warzyw i owoców, łączy to z ekologią mając świadomość tego jak ważne jest środowisko

-poznaje  kolejne litery „A” „E”

-dokonuje analizy i syntezy wyrazów, wyszukuje litery z rozsypanki literowej, a następnie układa z nich wyrazy

-odczytuje proste wyrazy, interesuje się literaturą dla dzieci, wzbogaca swój słownik słów

-zauważa rytm w przyrodzie (cykliczny układ kalendarza) oraz w życiu i działalności człowieka; stałe następstwo pór roku, miesięcy w roku, dni w tygodniu

-odtwarza wysłuchany rytm za pomocą liczmanów, klocków, kolorowych pasków papieru

-doskonali umiejętność przeliczania na konkretach w dostępnym dla siebie zakresie, posługuje się liczebnikami porządkowymi, rozpoznaje cyfry

-wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu, odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości

-doskonali motorykę małą oraz umiejętności grafomotoryczne wykonując eksperymenty graficzne poprzez kreślenie różnych kształtów, linii

-uczy się współpracować w grupie, w małych zespołach  realizując powierzone zadania

-wykonuje prace plastyczne posługując się różnymi metodami, rozwijając wyobraźnię oraz zmysł estetyki

– wycina po liniach, dowolne kształty, stara się aby jego ruchy były precyzyjne

-uczestniczy w zabawach ruchowych, wykonuje  ćwiczenia wzmacniające mięśnie kręgosłupa, wyrabia nawyk prawidłowej postawy

-bierze udział w zabawach muzycznych, muzyczno-ruchowych , doskonali poczucie rytmu, gra na instrumentach perkusyjnych , śpiewa piosenki

-przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów, zabaw a także w miejscach publicznych

 

„Już październik”

Już październik jest za płotem,

przeszedł rano poprzez sad ,

pomalował liściem złotem ,

zaczarował cały świat,

Ref. Hej-ja! La la la

tańczy polkę wiatr w ogrodzie,

Hej-ja !La la la wiatr na liściach gra

Dziś wesoło świeci słońce ,

chociaż wczoraj padał deszcz,

Skaczą w polu dwa zające ,

ty też możesz jeśli chcesz

Ref. Hej-ja! La la la

tańczy polkę wiatr w ogrodzie,

Hej-ja !La la la wiatr na liściach gra