Średniacy

Średniacy

Tematyka kompleksowa: czerwiec

  1. Poeci dzieciom.

  2. Królestwo zwierząt.

  3. Ciepło coraz cieplej

  4. Bezpieczne wakacje.

 

-kształtowanie właściwej postawy wobec innych

-rozumienie znaczenia słowa „tolerancja”

-uświadomienie konieczności niesienia pomocy słabszym i potrzebującym

-oglądanie ilustracji dzieci z różnych części świata

-próby budowania dłuższych wypowiedzi

– poznanie twórczości autorów (Gellner, Brzechwa, Tuwim, Janczarski)

-wyszukiwanie rymów w wierszu

-budowanie dłuższych wypowiedzi

-posługiwanie się określeniami: mały, duży, średni

-rozumienie znaczenia słowa: „przeciwieństwa”

-wymienianie przykładów: np. duży-mały, gruby-cienki, długi-krótki

-posługiwanie się nazwami zwierząt z wiejskiego podwórka

-podział wyrazów na sylaby

-ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: ko, kwa, beee, kwik, hau, gul, miau

-zgłaszanie gotowości do mówienia przez podniesienie ręki

-wymienianie zwierząt występujących w piosenkach np. pszczółka, strusie, żabka mała, kundel bury, kotek itp.

-wzbogacenie wiadomości o zwierzętach egzotycznych ich sposobie życia, odżywiania, poruszania itp.

-rozumienie konieczności zachowania bezpieczeństwa przed zwierzętami

-doskonalenie pamięci i percepcji wzrokowej

-utrwalanie charakterystycznych cech lata

-rozumienie konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw

-wybieranie kolorów kojarzących się z latem

-nazywanie gatunków kwiatów i roślin rosnących na łące

– utrwalenie określeń miejsca położenia przedmiotu: nad, pod, obok, za, przed itp.

-uczestniczy w konstruowaniu gier

-wypowiadanie się na temat taty

-dzielenie się własnymi planami wakacyjnymi

-rozpoznawanie i nazywanie na obrazkach polskich krajobrazów: morze, góry, jeziora, wieś

-omówienie zasad bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych i wodnych

-wdrażanie bezpiecznych zachowań w lesie, w polu, na wycieczce itp.

-posługiwanie się nazwami pojazdów i określanie, gdzie się poruszają: ziemia, powietrze, woda

-śpiewanie piosenek o tematyce letniej

-czerpanie radości ze wspólnej zabawy

-rozwijanie sprawności ruchowej przez gry i zabawy ruchowe