Średniacy

Średniacy

Zadania dydaktyczno-wychowawcze- luty- dziecko:

-poznaje tradycje związane z karnawałem, bierze  udział w Balu Karnawałowym

-poznaje postać Mikołaja Kopernika

-poznaje legendy związane z Toruniem, jego nazwą, piernikami, głównymi zabytkami, utożsamia się  z miejscem zamieszkania, ogląda położenie Torunia na mapie

-bierze udział w ćwiczeniach doskonalących aparat mowy

-rozwija zainteresowanie czytelnictwem poprzez udział w zajęciach w bibliotece, przynoszenie swoich ulubionych książeczek

-wypowiada się na temat tekstu literackiego, uważnie słucha treści utworu, bierze aktywny udział w dyskusji

-usprawnia rękę dominującą poprzez ćwiczenia grafomotoryczne, wycinanie, zabawy manipulacyjne 

-poznaje znaczenie równoliczności zbiorów, dostrzega stałą liczbę elementów z zbiorze mimo zachodzącej w nim zmianie

-z zaangażowaniem wykonuje prace plastyczne, rozwijając zmysł estetyki

-śpiewa piosenki, bierze udział w zabawach muzyczno-ruchowych, uwrażliwia się na muzykę 

-dokarmia ptaki, odczuwając potrzebę pomocy zwierzętom

-doskonali sprawność ruchową: rzut i chwyt piłki-woreczka, przechodzenie przez szarfy, ćwiczenia zręcznościowe, doskonali szybkość i zwinność 

-dba o poprawne relacje z rówieśnikami oraz dorosłymi, szanuje innych oraz ich zdanie, utrwala sposoby radzenia sobie z emocjami

-aktywnie uczestniczy w zabawach, zajęciach, grach – przestrzegając zasad przyjętych w grupie

 

„KOPERNIK”

Autor : MATEUSZ PAPIEŻ

 

W MIEŚCIE TORUNIU,

SKĄD SŁAWNY JEST PIERNIK,

URODZIŁ SIĘ POLAK –

MIKOŁAJ KOPERNIK.

 

OGLĄDAŁ GWIAZDY

I MYSLAŁ W DUCHU:

– CZY SŁOŃCE STOI ?

– CZY ZIEMIA JEST W RUCHU?

 

AŻ UDOWODNIŁ I SAM UWIERZYŁ,

ŻE WOKÓŁ SŁOŃCA NICZYM KROPELKA,

KRĄŻY OKRĄGŁA ZIEMIA NIEWIELKA