Średniacy

Średniacy

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc CZERWIEC:

-przestrzeganie zasad higieny oraz bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu oraz na placu zabaw

-rozwijanie zainteresowania literaturą, pobudzanie zainteresowań czytelniczych;  uważne słuchanie utworów literatury dla dzieci (poszerzanie zasobu słów, dostrzeganie różnic między światem realnym a fikcją)

-usprawnienie  motorki dużej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej poprzez zabawy ruchowe (skakanie, bieganie, pokonywanie przeszkód)

-udział w zabawach logopedycznych usprawniających aparat mowy

-uwrażliwianie na muzykę poprzez śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, określanie głośności utworów, ich tempa, reagowanie na pauzę w muzyce

-utrwalanie poznanych wcześniej oraz nabytych umiejętności matematycznych (liczenie na konkretach, tworzenie zbirów, układanie rytmów, zabawy figurami geometrycznymi itp.)

-wyrażanie siebie poprzez wykonywanie prac plastycznych posługując się różnymi technikami plastycznymi, dbanie o estetykę pracy

-poznanie zmysłów, wskazywanie ich położenia oraz znaczenia, bierze udział w zabawie zmysłami

-poznanie różnych środków lokomocji, wskazywanie gdzie można się nimi poruszać

-udział w dyskusji, zgłaszanie się do odpowiedzi, ośmielanie na forum grupy, wypowiadanie się zdaniami złożonymi, ćwiczenia słownikowe-układanie zdań z podanym wyrazem

-rozpoznawanie charakterystycznych cech lata

-wypowiada się na temat swoich marzeń, planów dotyczących wakacji, charakteryzuje obszar, w którym chciałby je spędzić (morze, góry las, wieś, działka itp.)

 

 

„JEDZIEMY NA WAKACJE”

słowa: Cz. Janczarski, muzyka:. T. Pabisiak

Jedziemy na wakacje

do lasu, nad wodę.

Prosimy ciebie, słonko

o piękną pogodę.

 

Jedziemy na wakacje

nad morze, na plażę.

Kolorowe muszelki

przynieś, falo, w darze.

 

Jedziemy na wakacje

w te góry wysokie.

Nie chowajcie się, szczyty,

za mgłą, za obłokiem.

 

Jedziemy na wakacje

Na Mazury? Może!

Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku,

czekaj na nas w borze!