Średniacy

Średniacy

Tematyka kompleksowa -październik-

  1. Jesienna pogoda.

  2. Liście malowane pod drzewami rozsypane.

  3. Poczta.

  4. Las szumi jesiennie, już robi się sennie.

Zadania dydaktyczno-wychowawcze:

-rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni
-posługiwanie się określeniami dotyczącymi wiatru i deszczu: wiaterek, zefirek, deszczyk itp.
-rysowanie symboli pogody (kreślenie linii prostych, ukośnych, kół) np. deszcz, wiatr, słońce
-doskonalenie małej motoryki (zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki)
-interpretowanie muzyki za pomocą form ruchowych
-nazywanie nastroju, szybkości słyszanej muzyki
-utrwalanie słów poznanych piosenek
-rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych
-zwrócenie uwagi na poprawne wypowiadanie się pod względem artykulacyjnym
i gramatycznym
-uczestniczenie w zabawach opartych na muzyce klasycznej np. szybkie, wolne poruszanie się
-wydłużanie fazy oddechowej: zdmuchiwanie listków
-zgłaszanie gotowości do mówienia przez podniesienie ręki
-odczytywanie układu rytmicznego
-odwzorowywanie układu o powtarzającym się rytmie
-doskonalenie umiejętności liczenia
-przybliżenie postaci i zawodu listonosza
-nazywanie przedmiotów związanych z pocztą
-rozumienie konieczności adresowania (próby podania adresu domowego)
-wspólne pisanie listu do kolegi (nawiązanie korespondencji)
-projektowanie znaczka (rozwijanie wyobraźni)
-wrzucenie listu do skrzynki pocztowej
-rozwijanie mięśni narządów mowy na zgłoskach: szu, tap
– czerpanie radości ze wspólnej i bezpiecznej zabawy