Średniacy

Średniacy

Tematyka kompleksowa-listopad

1. Hop, w zaczarowany świat bajek.
2. Mieszkam w Polsce.
3. Przytul Misia.
4. Poznajemy Śląsk.

 

Zadania dydaktyczno-wychowawcze:

-uważne słuchanie utworów literackich (utrwalanie popularnych bajek)
-rozpoznawanie bajkowych postaci
-zorganizowanie kącika tematycznego „Polska”
-wskazywanie na mapie rzek, gór oraz największych miast
-utrwalanie słów hymnu oraz zachowanie prawidłowej postawy
-poznanie legendy o poznaniu państwa polskiego
-doskonalenie pracy artykulatorów mowy
-stosowanie określeń: „blisko, daleko” w odniesieniu do budynku przedszkola
-przeglądanie w kąciku książki zgromadzonych książek o misiach o niedźwiedziach
-układanie ilustracji w prawidłowej kolejności
-skupianie uwagi na ilustracji (zapamiętywanie szczegółów)
-doskonalenie percepcji wzrokowej
-zgłaszanie chęci wypowiedzi przez podniesienie ręki
-doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym dla dziecka zakresie
-przybliżenie regionalnych tradycji śląskich
-nauka podstawowego kroku tańca śląskiego
-urządzanie śląskiego kącika
-doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami: cięcie po linii
-zachowanie walorów estetycznych przy wykonywaniu pracy
-improwizacja ruchowa do słyszanej muzyki
-dostrzeganie zmiany dynamiki, tempa oraz wysokości dźwięku utworu muzycznego
-zwrócenie uwagi na prawidłowy nacisk dłoni i precyzyjne ruchy
-w dalszym ciągu wdrażanie do samodzielnego ubierania strojów gimnastycznych
-przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów, zabaw a także w miejscach publicznych