Średniacy

Średniacy

Zadania dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc MAJ

-poznaje zwierzęta mieszkające na wsi, nazywa ich potomstwo

-poznaje i nazywa owady oraz roślinność występujące na łące, naśladuje ich odgłosy

-wie, dlaczego są tak ważne w naszej przyrodzie

-dokonuje analizy i syntezy prostych wyrazów, podejmowanie prób odczytywania prostych wyrazów-  dzieci 5-letnie

-opisuje, co znajduje się na obrazku, wskazuje położenie przedmiotów

-wyraża się za pomocą tańca, odgaduje zagadki dźwiękowe, odtwarza prezentowane ruchy, śpiewa piosenki, doskonali koordynację wzrokowo-ruchową

-wyraża się za pomocą prac plastyczno -technicznych, doskonali posługiwanie się pędzlem, farbami, kredkami , klejem, nożyczkami, poznaje techniki plastyczne

-usprawnia motorykę małą poprzez wypełnianie kart pracy, ćwiczenia manipulacyjne

-rozwiązuje zagadki słowne, proste rebusy, łączy przedmioty w pary

-pogłębia więzy rodzinne, wie, jak ważna jest rodzina, odczuwa przynależność do rodziny , wypowiada się na jej temat: wymienia zawody rodziców, opowiada o ich pracy

-ćwiczy pamięć poprzez naukę piosenek, wierszyków, krótkich wyliczanek

-doskonali umiejętności matematyczne poprzez utrwalenie poznanych informacji, przelicza elementy, tworzy zbiory, segreguje przedmioty według określonej cechy

-dokonuje pomiaru długości oraz ciężkości poszczególnych przedmiotów

-bierze udział w zabawach ruchowych,  wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy

-systematyczny udział w terapii logopedycznej

– przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy w sali i na świeżym powietrzu, przestrzeganie zasad kodeksu przedszkolnego

 

 

 „Biedroneczka” – wiersz

Biadoliła biedroneczka

„Gdzieś mi spadła ma kropeczka!

Zawsze siedem kropek miałam,

i mniej nigdy mieć nie chciałam…”

 

Szuka w trawie i w kałuży

drepcze wszędzie, aż się kurzy.

Jest! Znalazła się kropeczka!

Skryła się pod skrzydełeczka!